Số sim: 0704.965.000 Giá bán: 399,000 Mạng:

Số sim: 070.290.1000 Giá bán: 399,000 Mạng:

Số sim: 076.287.2000 Giá bán: 399,000 Mạng:

Số sim: 09456.36.896 Giá bán: 199,000 Mạng:

Dưới 500